Magyar (HU)English (United Kingdom)

Strukturált Potenciál Analízis

ADATGYŰJTÉS ÉS POTENCIÁLELEMZÉS

 

Van egy működő vállalkozása vagy csupán egy jó ötlete és ezt szeretné fejleszteni? Tudni szeretné milyen fejlesztéseket bír el a vállalkozása és ehhez szükséges-e pótlólagos forrásokat bevonni? Segítünk abban, hogy először számszerűsítjük az üzleti potenciálját, amelynek tükrében a későbbiekben majd el tudja dönteni melyik fejlesztési irányt válassza.

 

Folyamata
Alkalmazott eszközök Eredmények


 

LEKÉPEZÉS ÉS TERVEZÉS

 

Egy vállalkozási tevékenységnek vagy magának az egész vállalkozásnak a megtervezése során felmerülhet a kérdés, mivel és milyen paraméter(ek) szerint lehet a vállalkozást fenntartható pályára állítani, illetve fenntartható állapotban tartani? Vagyis, meddig és hogyan lehet növelni a rendszer (itt: vállalkozás) teljesítményét, hogy a növekedés által indukált fejlődés eredmé­nye­képpen maga a vállalkozás elérje a fenntarthatóság állapotát? - Erre a kérdésre a választ csak az adhatja meg, ha világosan leírjuk a tevékenység(ek)et, modellezve az egész vállakozás működési struktúráját.

 

E modell segítségével egy olyan több funkciót betöltő rendszerhez jutunk, amely­ben az egyes funkciókhoz tartoznak bizonyos számú alternatív megoldási lehetőségek, vagyis a meglévő tevékenységek vagy feladatok (F) és az ezekhez tartozó alternatív megoldási lehetőségek (A) meghatározott rendszerben felépülő kombinációi. Ebben a rendszerben „n” számú feladathoz (pl. előkészítés, termelés vagy raktározás) tartozik egy „m” véges számú megoldási lehetőség (így a termeléshez hozzárendelhető pl. a kézi forgácsolás, de így a legmodernebb CNC esztergálás is). Ha e logika mentén a modellben meghatározzuk az első (F1), a második (F2), a harmadik (F3) vagy az „n”-ik (Fn) feladatot is, akkor ezekhez is meg kell találni a lehetséges megoldási lehetőségeken belül azokat az optimálisnak tekinthető (szuboptimális) megoldásokat, amelyek még teljesítik a  gazdasági fenntarthatóság kritériumát.

 

Az így felírható [F1 ... Fn] és [A1 ... Am] vektorú vállalati modellünkhöz már csak optimum kritériumokat kell rendelni és az így leírt vállalati rendszer fenntarthatónak mondható, ha teljesül rá, hogy az [F1 ... Fn] és [A1 ... Am] vektorú mátrixként leírt modell minden célfeladatában kielégíti a választott társadalmi optimum kritériumhoz tartozó minimális fenntarthatósági küszöböt, illetve a meglévő rendszerelemek mindegyike olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek nélkül az adott funkció nem tölthetné be maradéktalanul feladatát.

 

Tény, hogy az adott feladatokhoz tartozó megoldási javaslatok száma és az ezek között meglévő kapcsolatok meghatározzák a vállalkozás azon képességét, hogy mennyire képes betölteni gazdasági funkcióját.

 

E rendszerelméleti logika segítségével megtervezzük azt a vállalati struktúrát, amely lehetővé teszi a későbbiekben a döntési kockázat minimalizálását. A leképezés eredményeképpen jól láthatóvá válik a vizsgált vállalkozás vagy tevékenység működési elve, az abban rejlő kockázatok és lehetőségek, valamint a fejlesztési irányok.

 

 
Folyamata
Alkalmazott eszközök Eredmények

 

 

HA KÉRDÉSE VAN VAGY ÉRDEKLŐDIK SZOLGÁLTATÁSUNK IRÁNT, AKKOR KÉRJÜK, ÍRJON NEKÜNK!

CÍMÜNK: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

 

www.ameblo.jp/binaryoptionsdaily/
www.http://un-mei.info
curet.jp/article/8151
facebook google linkedin rss tandera

Google PageRank
Protected by Copyscape Original Content Checker