Magyar (HU)English (United Kingdom)

Üzleti- és birtoktervezés

Az Üzleti tervezés (Business Planning) és ezen belül a TANDERA-nál kiemelt helyen a mezőgazdasági birtoktervezés (Farm business management) keretében sajátosan az üzleti élet azon alapvető ökonómiai döntési problémáival foglalkozunk, amelyek a vállalati tevékenységek piacgazdasági környezetben történő működtetéséhez nélkülözhetetlenek. A hangsúlyt a vállalkozásokra, illetve ezek működésének ökonómiai megtervezésére helyezzük, hiszen a gazdasági szektor és a természeti környezet közötti kapcsolatok döntő mértékben a vállalkozások tevékenységein keresztül jönnek létre, másrészt a korszerű multifunkcionális gazdaságok csak a vállalkozások döntései és konkrét tevékenységei révén valósulhatnak meg.

 

Ezekkel a döntési szabályokkal számtalan idegen nyelvű és magyar szakirodalom foglalkozik, ugyanakkor a terjedelmes elméleti alapozás mellett kevés az igazán a gyakorlati életben használható forrás. Ha egy vállalkozó vállalkozását szeretné elindítani vagy a már meglévőt bővíteni, átalakítani, korlátozott anyagi lehetőségei miatt kénytelen idegen pénzügyi forrásokat bevonni a tervezett fejlesztések megvalósítására. Ehhez ugyanakkor igen alapos, gyakran túlzottan is részletes pénzügyi tervek elkészítésére van szükség és ekkor szembesül azzal a ténnyel, hogy az óriási mennyiségű „alapanyagból” nem képes hatékonyan saját üzleti tervét elkészítenie.


 KINEK AJÁNLJUK ÜZLETI (vagy BIRTOK-)TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSUNKAT?

 

Akik sikeres vállalkozást szeretnének.

 

És hogyan lesz sikeres vállalkozó? Lassan. Ha nincs sok pénze. És gyorsan, ha jól választja ki milyen sorrendben építi fel vállalkozását.

 

Minden gép vagy technológiai alkalmas önálló működtetésre, de igazán sikeres akkor lesz, ha jól választ stratégiai partnert! És mi Önnel Önért dolgozunk! Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

 

 TUDJA, HOGY...

 

az üzleti tervezés során elkészített tervdokumentációk terjedelme, tartalma vagy kidolgozottsága attól függően változik, hogy kinek a számára és milyen célból készül. Más a feladatota, ha a vállalkozó a saját magának, vállalkozása számára fogalmazza meg, és más, ha külső gazdasági szereplők számára (pl. bankhitel vagy pályázat elnyeréséhez) készül.

 

Induló vállalkozás esetében (az előállítandó termék vagy szolgáltatások ismeretében) a telephely kiválasztásának, a technikai, illetve pénzügyi szükségletek felmérésének, az alkalmazandó technológia(k) kiválasztásának, valamint az előállított végtermékek piacának felmérésének jó eszköze az üzleti terv. Az üzleti kalkulációkban bemutatott elemzések és tervváltozatok segíti a vállalkozót lehetőségeinekk mérlegelésében, a vállalkozás életképességének (gazdasági fenntarthatóságának), kilátásainak mérlegelésében — ezáltal csökkentve az indulás kockázatát, valamint segítve az eltervezett üzleti stratégia megfelelő kidolgozását.

 

Működő vállalkozás esetében új termék(ek)/szolgáltatás(ok) bevezetésére, termékkorszerűsítérese, új technológia bevezetésére, valamint új tevékenységi kör(ök) indítására célszerű tervvariánsokat készíteni. Ennek egy része a piaci lehetőségek felmérésére (új termék, tevékenységi kör bővítés vagy új piaci szegmens megcélzása) összpontosít, míg a másik része (termékkorszerűsítés, új technológia bevezetése) a különböző változatok kidolgozására irányul. Ugyanakkor a korábban megfogalmazott üzleti stratégia rendszeres ellenőrzésének is legcélszerűbb eszköze. Az elemzés során ellenőrizhető, hogy az előzetes feltevések helytállók voltak-e, vagy idő közben megváltoztak-e a körülmények, és ez milyen azonnali vagy távlati intézkedéseket követel a vállalkozás menedzsmentjétől.

 

A krízishelyzetbe került vállalkozásoknál az üzleti terv segítséget nyújt a válságmenedzsmentben, a helyzet áttekintésében, a krízis okának feltárásában, a belőle való kilábalás lehetőségének felmérésében. Ekkor az üzleti tervben azt a részterületet (pl.: pénzügyi terv, piac, marketingstratégia, termék, stb.) célszerű alaposan kidolgozni, ahol a válság-góc megtalálható. 

 

A bankoknak és a pályázati források megszerzéséhez készített üzleti terv célja a tőkeszerzés, tőkebevonás. A leendő forrásadó(k) az üzleti tervből ismeri(k) meg a vállalkozást, annak múltját (előéletét), jogi-, szervezeti működését. Ilyenkor a vállalkozás távlati elképzelései és gazdasági helyzetének alakulása érdekli leginkább a hitelt/forrást nyújtót, hiszen fel kell mérnie a jövőbeni befektetése megtérülését, hozamát illetve annak kockázatát. Az üzleti terv alapján dől el az, hogy kellően meggyőzték-e őket arról, hogy a vállalkozás képes a hitel/támogatás pénzügyi terheit vállalni. Az ötlet (innováció, fejlesztés, beruházás) részletes kidolgozása győzi a befektetőt az ötlet életképességének megítéléséről.

 

A vissza nem térítendő támogatás megszerzését célzó üzleti tervnek be kell mutatnia, hogy az elképzelés megvalósítható, saját működése révén fenntartható, a támogatás megszűnése után is életképes marad. A döntéshozók döntésük egyik legfontosabb kritériuma a személyi-, technikai-, technológiai- és a pénzügyi fenntarthatóság.

 

Egy vállalkozás csak úgy lehet sikeres, ha a vállalkozó, vagy nagyobb vállalatoknál a különböző szintű menedzsment feladatokat ellátó vezetők képesek a nagyszámú erőforrást, tevékenységet, folyamatot integrált, összehangolt egésszé, vagyis rendszerré szervezni és ugyancsak összehangolt módon beilleszteni azt a vállalat környezetét jelentő átfogóbb rendszerekbe. Ha a vállalat ilyen összehangolt rendszerszerű kialakítása és működtetése nem valósul meg, akkor a vállalat a legkorszerűbb termelőeszközök alkalmazása, a legkedvezőbb környezeti feltételek ellenére sem lehet sikeres.

http://e-light-security.jp
コスプレ・制服系 ポルノ - www.un-mei.info
xn--48jm9l298kilg8rghvi.com/
facebook google linkedin rss tandera

Google PageRank
Protected by Copyscape Original Content Checker