Magyar (HU)English (United Kingdom)

Portfólióink

MSS

Mozdulat Sebesség Szabályozás

A Mozdulat Sebesség Szabályozásos teljesítménynövelés a TANDERA legújabb innovatív, vállalati környezetben már kipróbált fejlesztése, amely nem a hallható munkahelyi háttérzenék binaurizálást célozza meg, hanem az elsődlegesen monoton munkát végzők koncentrációképességének fenntartását, valamint a munkatempójuk gyorsítását.

A Mozdulat Sebesség Szabályozásos teljesítménynövelés során minden munkafolyamatot egyedileg elemzünk, és ehhez választjuk ki az annak megfelelő speciális zenei háttérre épülő hangzást.


Bővebben...

EHP

Egyéni Humánparaméter térképezés

Egy vállalat sikerességét mérhetjük közvetlenül, gazdasági mutatók segítségével, és mérhetjük közvetetten, amikor is a dolgozói motivációkat, elégedettséget és a vezetői hatékonyságokat vesszük számba. A vizsgálataink fókuszában a munkavállalói motivációk feltárása állnak, amely pszichológiai, szociológiai és társadalomtudomány szempontok szerint a dolgozót, mint beruházási faktort vizsgáljuk. 

 

A nyert adatokból és meghatározott paraméterek alapján megrajzoljuk Önnek az általunk összeállított multilayerizált kvalifikációs térképeket, amelyek segítségével még hatékonyabb több dimenziót egyszerre átfogó vezetői döntéstámogató eszközt tudunk elkészíteni. Ezek a multilayerizált kvalifikációs térképek nagy információ tartalommal bírhatnak a döntés előkészítési folyamatoknál.

 

A HR kontrolling hagyományos eszköztárát kiegészítendően alakítottuk ki a saját fejlesztésű döntéstámogató rendszerünk első építőkövét az Egyedi Humánparaméter© (EHP©) ábrát, amely egyszerűsége mellett igen informatív, így gyors és megbízható döntések meghozatalát teszi lehetővé. Egyedi értékelő kulcsa alapján igyekszik mellőzni sok ma használt értékelési módszer hiányosságait, valamint skálázása annak szellemében került kidolgozásra, hogy rendszeres kontrollméréseket lehessen vele elvégezni.

 

Bővebben...

CVF

Célirányos Vállalkozásfejlesztés

E tevékenységünk egy komplex, a kis- és középvállalkozások fejlesztését megcélzó vállalkozás-irányítási, egyedi reorganizációs programunk összefoglaló elnevezése. Ennek keretén belül több lépcsőben egy vállalatot (szervezetet), esetleg ennek egy vagy több tevékenységét szervezzük újra (reorganizáció) piaci (új versenytársak, új technológia vagy új üzleti modell bevezetése), vagy vállalaton belüli (pl. új menedzsment) kiváltó okok miatt. Segítségével a vezetői döntési kockázatok minimalizálhatók egy esetleges cégvásárlás, cégben részesedés megszerzése vagy egy másik céggel való hosszabb távú együttműködés kialakítása során.

 

Bővebben...

SPA

Strukturált Potenciál Analízis

A Strukturált Potenciál Analízis program elsősorban a meglévő kis- és középvállalkozásokra, másodsorban az újonnan létesítendő vállalkozások (mint vállalkozói elképzelések) üzleti potenciáljának meghatározását célozza meg. Ennek keretén belül az adott vállalkozás struktúráját mátrix-alapon leképezzük, majd a kapott eredményekből rendszerelméleti alapon meghatározzuk a meglévő struktúrára alapozható vállalati innovációkat, valamint a lehetséges fejlődési (vagy fejlesztési) irányokat.

A gyakorlati életben ez azt jelenti, hogy a vállalkozási tevékenységnek vagy magának az egész vállalkozásnak az újratervezése során számszerűsítjük (illetve leírjuk) meddig és hogyan lehet növelni a vállalkozás teljesítményét, hogy a növekedés által indukált fejlődés eredmé­nye­képpen maga a vállalkozás elérje a gazdasági fenntarthatóság állapotát.

 

Bővebben...

FARM

Mezőgazdasági birtoktervezés

A fenntartható és multifunkcionális mezőgazdaság követelményeinek megfelelően komplex és nagy hozzáadott értéket képviselő tevékenységeket szervezünk integrált egységbe.

Egy mezőgazdasági vállalkozás egészének vagy tevékenységé(i)nek megtervezése során szem előtt tartjuk azt, hogy úgy kell az egyes tevékenységeket át-/ vagy kialakítani, hogy azok működőképes alternatívá(ka)t jelentsen(ek) a folyamatosan változó gazdasági környezetben. Így a tervezés során az igények lehető legpontosabb felmérését követve a gazdaságossági számításokra alapozva elkészítjük a különböző termelési technológiák műveletszintű kidolgozását, meghatározva a várható bevételeket, működési költségeket, elemezve a lehetséges termelési alternatívák gazdaságosságát üzemgazdasági mutatók kidolgozásával (növénytermesztési és állattenyésztési technológiák modellezésével).

Emellett aránylag pontosan meghatározzuk a szükséges beruházási és működési költségeket, valamint az évenkénti működési adatokból cash-flow kimutatásokat készítünk. Dinamikus (vagyis az időtényezőt is figyelembe vevő) mutatók képzésével (NPV, IRR, MIRR stb.) a lehetséges vállalati tevékenységek tőkehasznosító, illetve profittermelő képességének kimutatását is elkészítjük.

Mert hisszük, hogy a vidék az értékteremtés hazája!

 

Bővebben...

COCO

Online vezetői döntéstámogató rendszerek

A tudatos vállalatirányítást elősegítő operációkutatási K+F tevékenységek keretén belül komponens-alapú matematikai hasonlóság-elemzésre (COCO) épülő rendszerek fejlesztését is vállaljuk.

A módszer előnye, hogy ha az általunk vizsgált változók többsége nem, vagy csak igen nehezen számszerűsíthető, a módszer segítségével az objektumokat egymáshoz lehet viszonyítani, így nincs szükség azok abszolút értékére. Ily módon elkészült a rangsorral ellátott mátrix is.

A COCO módszer célja: az OAM (Objektum-Attribútum Mátrix) elemzésének automatizálása annak érdekében, hogy az elemzésre szánt idő minimális, a kijövő eredmény „hibátlan”, s ebből következően a maximálisan elvárható objektivitást biztosító legyen.


Bővebben...

 


Portfolióink megtekintéséhez kattintson azok nevére!

http://e-light-security.jp
https://www.coop-menkyo.jp
http://www.別れさせ屋方法.com
facebook google linkedin rss tandera

Google PageRank
Protected by Copyscape Original Content Checker