Magyar (HU)English (United Kingdom)

Our Portfolios

MSA

Movement Speed Adjustment

Improving efficiency of work force by the Movement Speed Adjustment© (MSA) method is TANDERA’s state-of-art innovation which has already proven in enterprise environment. This method does not aim at producing binaural beats to background music which is usual at the workplaces (e.g. listening to the radio), but primarily to maintain the ability of concentation to keep the pace of work or even make work faster in case of long and monotonic work processes.

In the Movement Speed Adjustment© process we analyze all work processes separately and we select special music for each.


Read more...[HU only]

PHP

Personal Human parameter Mapping

Egy vállalat sikerességét mérhetjük közvetlenül, gazdasági mutatók segítségével, és mérhetjük közvetetten, amikor is a dolgozói motivációkat, elégedettséget és a vezetői hatékonyságokat vesszük számba. A vizsgálataink fókuszában a munkavállalói motivációk feltárása állnak, amely pszichológiai, szociológiai és társadalomtudomány szempontok szerint a dolgozót, mint beruházási faktort vizsgáljuk. 

 

A nyert adatokból és meghatározott paraméterek alapján megrajzoljuk Önnek az általunk összeállított multilayerizált kvalifikációs térképeket, amelyek segítségével még hatékonyabb több dimenziót egyszerre átfogó vezetői döntéstámogató eszközt tudunk elkészíteni. Ezek a multilayerizált kvalifikációs térképek nagy információ tartalommal bírhatnak a döntés előkészítési folyamatoknál.

 

A HR kontrolling hagyományos eszköztárát kiegészítendően alakítottuk ki a saját fejlesztésű döntéstámogató rendszerünk első építőkövét az Egyedi Humánparaméter© (EHP©) ábrát, amely egyszerűsége mellett igen informatív, így gyors és megbízható döntések meghozatalát teszi lehetővé. Egyedi értékelő kulcsa alapján igyekszik mellőzni sok ma használt értékelési módszer hiányosságait, valamint skálázása annak szellemében került kidolgozásra, hogy rendszeres kontrollméréseket lehessen vele elvégezni.

 

Bővebben...

TED

Targeted Enterprise Development

This activity is a summary name of our complex program which is targeted to the development of small and medium enterprises (SMEs). In this program the reorganization process – implicated by marketing environment changes (new competitors, new technology or new business models) or intra-company causes (e.g. new management) - is done within several stages focusing on either the whole company (the organization itself) or one or more activities of it (reorganization). With the help of PED the risks of managerial decision-making can be minimized during potential acquisitions, acquiring a holding company or establishing a long-term cooperation with another company.

 

Read more...

SPA

Strukturált Potenciál Analízis

A Strukturált Potenciál Analízis program elsősorban a meglévő kis- és középvállalkozásokra, másodsorban az újonnan létesítendő vállalkozások (mint vállalkozói elképzelések) üzleti potenciáljának meghatározását célozza meg. Ennek keretén belül az adott vállalkozás struktúráját mátrix-alapon leképezzük, majd a kapott eredményekből rendszerelméleti alapon meghatározzuk a meglévő struktúrára alapozható vállalati innovációkat, valamint a lehetséges fejlődési (vagy fejlesztési) irányokat.

A gyakorlati életben ez azt jelenti, hogy a vállalkozási tevékenységnek vagy magának az egész vállalkozásnak az újratervezése során számszerűsítjük (illetve leírjuk) meddig és hogyan lehet növelni a vállalkozás teljesítményét, hogy a növekedés által indukált fejlődés eredmé­nye­képpen maga a vállalkozás elérje a gazdasági fenntarthatóság állapotát.

 

Bővebben...

FARM

Farm business planning

We organise complex and high value added activities into an integrated unit based on the requirements of sustainable and multifunctional agriculture.

When drawing up the activities of an agricultural enterprise we keep in mind that specific activities have to be changed in a way that they offer viable alternative in constantly changing economic environment. In the designing process we thoroughly assess the demands then based on the economic calculations we elaborate different technological alternatives for each stage of production, specifying the anticipated revenues and the operating costs, analyzing the possible production alternatives with economical indicators of farm management (modeling crop production and animal farming technologies).

In addition, relatively accurately we determine the required investment and operating costs, and from annual operating data we prepare cash-flow and financial statements. Making such dynamic indicators (i.e. NPV, IRR, MIRR), which take into account the time factor; we prepare the possible capital recovery and profit-generating ability statement of the farm activities, too.

We firmly belive that the countryside is the Country of Value creation.

 

Read more...

COCO

Online vezetői döntéstámogató rendszerek

A tudatos vállalatirányítást elősegítő operációkutatási K+F tevékenységek keretén belül komponens-alapú matematikai hasonlóság-elemzésre (COCO) épülő rendszerek fejlesztését is vállaljuk.

A módszer előnye, hogy ha az általunk vizsgált változók többsége nem, vagy csak igen nehezen számszerűsíthető, a módszer segítségével az objektumokat egymáshoz lehet viszonyítani, így nincs szükség azok abszolút értékére. Ily módon elkészült a rangsorral ellátott mátrix is.

A COCO módszer célja: az OAM (Objektum-Attribútum Mátrix) elemzésének automatizálása annak érdekében, hogy az elemzésre szánt idő minimális, a kijövő eredmény „hibátlan”, s ebből következően a maximálisan elvárható objektivitást biztosító legyen.


Bővebben...

 


To view any of our portfolios click on its name!

facebook google linkedin rss tandera

Google PageRank
Protected by Copyscape Original Content Checker